Dezynfekcja – jak odkazić dom swojego pupila?

Kiedy ostatnio dokładnie wyczyściłeś i zdezynfekowałeś otoczenie swojego zwierzaka?

 • Mikroorganizmy żyją w glebie, powietrzu, wodzie, na żywności, zwierzętach, roślinach oraz ludziach.
 • Narażenie na patogeny w środowisku może powodować zapalenie żołądka i jelit również u ludzi.
 • Choroby zakaźne związane ze środowiskiem są powszechne u kotów i psów, na przykład parwowirus, wirus zapalenia wątroby, białaczki, czy koronawirus SARS-CoV-2.
 • Niektóre patogeny mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi i powodować poważne choroby zwane chorobami odzwierzęcymi, na przykład leptospiroza.
 • Ważnym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenów jest dezynfekcja miejsc, w których żyją zwierzęta, dlatego zaleca się robić to regularnie.
 • Ecocid S to wysokiej jakości środek dezynfekujący KRKA w postaci rozpuszczalnego w wodzie proszku do łatwej w użyciu, szybkiej i skutecznej dezynfekcji Twojego domu.
Logo Ecocid S KRKA

Jak zdezynfekować dom swojego pupila?

 1. Usuń z pokoju koce, miski i inne ruchome sprzęty i akcesoria.
 2. Odkurz lub zamieć pomieszczenie, aby usunąć zabrudzenia. Usuń wszelkie uporczywe osady z powierzchni.
 3. Przygotuj 1% roztwór Ecocid S w naczyniu. Dokładnie wymieszaj
 4. Użyj gąbki lub spryskiwacza do czyszczenia powierzchni i pozostaw w kontakcie z powierzchnią na pięć minut.
 5. W międzyczasie wyczyść i umyj akcesoria swojego pupila, np. miski na karmę i wodę.
 6. Po umyciu i zdezynfekowaniu powierzchni, sprzętu i akcesoriów dobrze spłukać wodą pitną.
 7. Poczekaj, aż wyschnie.
 8. Odłóż czyste i suche akcesoria i sprzęt z powrotem do pokoju.
Przygotowanie roztworu Ecocid S KRKA

Dlaczego Ecocid S?

 • Ecocid S działa przeciwko najpowszechniejszym wirusom, bakteriom i grzybom.
 • Stosowanie tego środka dezynfekującego jest łatwe i wszechstronne.
 • Działa szybko.
 • Ecocid S nie pozostawia plam i nadaje się do tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów.
 • Jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Ecocid S jest dostępny w saszetkach 50 g do sporządzania mieszanin o małej objętości.
Ecocid S jest również dostępny w opakowaniach 1 i 2,5 kg.

Używaj środków biobójczych w bezpieczny sposób. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

opakowania produktu Ecocid S KRKA
 1. Karta Charakterystyki

Aktualną Kartę Charakterystyki Produktu Biobójczego Ecocid® S znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod podanym linkiem.

Klasyfikacja (1272/2008/WE)
Działanie drażniące na skórę, Kategoria 2; H315: Działa drażniąco na skórę.
Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2; H319: Działa drażniąco na oczy.
Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego. 3; H412:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.